Du học trong khi du học

Khi nghe cụm từ du học khi du học, không ít bạn đặt ra câu hỏi, đây là chương trình gì vậy? Câu trả lời cực kì đơn giản, đây là chương trình liên kết...