Thẩm tra hồ sơ APS

APS là một bộ phận thuộc Phòng Văn hóa của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội. APS thẩm tra liệu sinh viên xin du học có đáp ứng được các điều kiện cơ bản để nhập học đại học tại Đức, đồng thời thẩm tra các chứng chỉ học tập. Thủ tục này được áp dụng từ ngày 01 tháng 1 năm 2007 đối với tất cả các sinh viên muốn bắt đầu học đại học ở Đức từ học kỳ mùa đông năm 2007.

Sau khi thẩm tra, nếu sinh viên đạt đầy đủ các yêu cầu sẽ được APS cấp cho một chứng chỉ hay một giấy chứng nhận (cho các khóa học thuần túy nghệ thuật). Chứng chỉ hay chứng nhận này là một trong những điều kiện để được nhập học tại một trường đại học của Đức. Các chứng chỉ và giấy chứng nhận có hiệu lực vô thời hạn.

APS chia thành các nhóm sau:

1.      Tất cả các sinh viên Việt Nam sẽ theo học đại học ở Đức(những người vừa tốt nghiệp THPT và đỗ vào đại học, những người chưa tốt nghiệp đại học ở Việt Nam, những người đã tốt nghiệp cao đẳng) - các thông tin tiếp theo có trong hướng dẫn „Thủ tục APS thông thường cho sinh viên học đại học tại Đức“

2.      Tất cả các sinh viên Việt Nam muốn tiếp tục học tập tại Đức sau khi đã tốt nghiệp đại học tại Việt Nam (để lấy bằng đại học thứ hai, lấy bằng thạc sĩ,hay tham gia các khóa đào tạo sau đại học) - các thông tin tiếp theo có trong hướng dẫn „Thủ tục APS thông thường cho sinh viên học sau đại học tại Đức“

3.      Các sinh viên học các ngành học thuần túy nghệ thuật (ví dụ dương cầm, múa, hội họa) - các thông tin tiếp theo trong hướng dẫn „APS cho Nghệ sĩ“

4.      Những người đang sinh sống ở Đức trong khuôn khổ đoàn tụ gia đình nay muốn theo học đại học tại Đức - các thông tin tiếp theo trong hướng dẫn „APS – Deutschland-Verfahren“

APS thẩm tra cái gì?

APS khẳng định, liệu sinh viên xin du học có đáp ứng được các điều kiện cơ bản để nhập học

đại học tại Đức hay không bằng cách

1.      Thẩm tra tính xác thực của các giấy tờ mà sinh viên nộp

2.      Kiểm tra liệu sinh viên có đáp ứng các điều kiện để đăng ký đại học ở Đức và

3.      Nếu sinh viên hội đủ điều kiện thì mời sinh viên đến phỏng vấn (chỉ đối với các đối tượng học sau đại học).

Đối với sinh viên học đại học

+ Thẩm tra các giấy tờ mà sinh viên nộp

+ Thi viết thẩm tra năng lực sinh viên (TestAS)

Đối với sinh viên sau đại học

+ Thẩm tra các giấy tờ mà sinh viên nộp

+ Phỏng vấn sinh viên khoảng 15 phút

Thời gian nộp hồ sơ thẩm tra APS:

Đối với sinh viên học đại học: Có thể nộp hồ sơ cho APS bất cứ lúc nào

Đối với sinh viên sau đại học: Hồ sơ xin học cho học kỳ mùa hè nộp chậm nhất là trong tháng 9 năm trước và của học kỳ mùa đông phải nộp chậm nhất là trong tháng 3 (ngày Đại sứ quán nhận được chậm nhất là 15/9 hoặc 31/3)

<ZDGRUPP team>

Bình luận

  • avatar

    Mimosa
    .
    Vevo is a dramatic shift towards sentrgaeigg the internet and while I understand the reasons for it and the pressure placed on Google, I really hope people (at Google and elsewhere) understand just how damaging this sort of thing is to the concept of an open internet. First Hulu, then Vevo, then what?

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!