Trải nghiệm thực tập sinh "im Hotel & Restaurant"

❌ Đăng ký tham dự tại: https://goo.gl/forms/GhEYX3AV5rD6pPVg2 1 ngày làm thực tập sinh NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN ĐỨC cùng ZD 👉 Bạn sẽ được đào tạo, hướng dẫn những kỹ năng cơ bản của...