Nhân viên tư vấn- chăm sóc khách hàng

Nhân viên Tư vn- Chăm sóc khách hàng

 • Nơi Làm Vic: Hà Ni
 • Chc v:  Nhân viên
 • Hình Thc: Nhân viên chính thc
 • Kinh Nghim:  Chưa có kinh nghim
 • Mc Lương: Lương cnh tranh
 • Hn Chót Nhn H Sơ: 31/03/2019

Phúc Li

 1.  Bo him
 2.  Du Lch
 3.  Thưng
 4.  Đào to
 5.  Tăng lương
 6.  Máy tính xách tay
 7.  Ph cp theo tháng
 8.  Ph cp thâm niên
 9.  Chế đ ngh phép

Mô T Công Vic

- Gi đin mi, tư vn khách v dch v ca công ty.
- Báo cáo và c
p nht thông tin khách hàng đến Trưng B Phn.
- X
lý, theo dõi, chăm sóc khách hang.
- Đ
m bo ch tiêu sng khách hàng mà công ty đ ra.
- Gi
làm vic: T2 - T7 (8h-12h, ngh trưa 13h30-17h30)
- Đ
a đim làm vic: S 192, ngõ 152 Lê Trng Tn, Hoàng Mai Hà Ni.

Quyn li

- Thu nhp t 5 - 8 triu / tháng (LCB 5 triu + thưng). 

- 12 ngày ngh nguyên lương / năm, làm vic theo gi hành chính . Đưc ngh chiu Th7 và Ch Nht. 

- Đóng BH đy đ theo lut Lao đng.

- Lương thưng tháng 13 và nhiu chế đ phúc li khác (kết hôn, sinh con, tang chế, sinh nht). 

- Du lch hàng năm.

Yêu Cu Công Vic

- Ging nói d nghe, không nói ngng, nói lp hay nói tiếng đa phương
- Kh
năng giao tiếp và x lý tình hung tt
- Ưu tiên đã có kinh nghi
m làm telesales, tư vn…
- Không yêu c
u v bng cp, đ tui t 18-35
- Nhi
t tình, mong mun làm vic gn bó lâu dài

Gi h sơ v: mthanh.vu@zdgrupp.com

Tiêu đề mail: Vị trí tuyển dụng_Họ tên. (VD: Tư vấn chăm sóc khách hàng_Nguyễn Thị B)

 

Liên hệ: Mr.Thanh 0936008691 

Hotline: 0869291348