Chứng minh tài chính du học Úc dễ dàng nhất

Bộ Di trú của Úc đã công bố chính sách xét visa mới du học Úc dành cho sinh viên quốc tế, chính sách xét visa du học Úc sẽ được áp dụng diện SSVF (Simplied Student Visa...