Chiến thắng thẩm tra APS

APS thẩm tra liệu Sinh viên xin Du học có đáp ứng được các điều kiện cơ bản để nhập học Đại học tại Đức, đồng thời thẩm tra các Chứng chỉ học tập. Thủ tục này được áp...

Kỷ luật thép trong công việc của người Đức

Nếu bạn được thấy kỷ luật thép trong công việc của người Đức, bạn sẽ không còn thấy lạ vì sao Đức có năng suất làm việc đứng đầu thế giới nhưng người dân chỉ làm việc 35 giờ...

Đất nước đi đầu về mọi mặt....

Chính thức từ hôm nay - ngày 27/04/2019, tất cả các ngân hàng trên 28 quốc gia trong khối Liên minh Châu Âu sẽ không xuất tờ 500 € cho người...