Thị thực Aupair Đức – Khó hay dễ?

Aupair là chương trình giao lưu văn hoá quốc tế mang đến cho các bạn trẻ cơ hội học tập và khám phá văn hoá ở nước ngoài (cụ thể ở đây là Đức). Ở đó...