DU HỌC LÀ GÌ???

Du học đối với bạn là gì? Còn đối với mình, du học chính là được lớn lên từng ngày. (Nguồn: Du học sinh Việt Nam) ...