Nghề Nail tại Canada

Tại Canada, ngành Nail phát triển vô cùng rực rỡ và vượt bậc với những công nghệ tiên tiến mang đầy nét nghệ thuật. Tuy nhiên, vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực cho...