Lưu ý khi hỏi đường tại Ba Lan

Năm 2016 sắp đi được nửa chặng đường. Kỳ thi quan trọng để bước vào cánh cửa đại học sắp đến bạn đã lựa chọn được cho mình con đường cho tương lai. Đi học hay đi làm...

Du học Ba Lan | Đất nước và con người

Trong mỗi chúng ta Ba Lan là một đất nước tuy xa mà gần. Xa, vì ngày xưa các bạn chỉ có thể nghe kể về Ba Lan từ các ông Bác của mình hay tìm hiểu qua...

Làm thêm cho du học sinh tại Ba Lan

Ba Lan là một trong những địa chỉ du học hấp dẫn với sinh viên Việt Nam. Đến Ba Lan, bạn có cơ hội du lịch, học tập và làm thêm thu nhập cao đủ trang trải cuộc sống...