Đơn giản hoá thủ tục cấp lại thị thực loại D

Vì ảnh hưởng của dịch Covid mà rất nhiều trường hợp đã được cấp thị thực loại D (thị thực quốc gia) nhưng lại không chưa thể nhập cảnh vào Đức, dẫn đến thị thực hết hạn hoặc sắp hết hạn. 

1. Những trường hợp được hỗ trợ cấp lại thị thực bao gồm: 

- Đã được cấp thị thực loại D cho mục đích du học, đoàn tụ, tái nhập cảnh. 

- Những người có Visa Schengen, Visa cho mục đích làm Aupair, đầu bếp đặc sản, du học nghề ngoài lĩnh vực điều dưỡng không nằm trong nhóm này. 

- Những người không thể sử dụng thị thực cho lệnh hạn chế nhập cảnh hoặc do chuyến bay  bị huỷ. 

- Thị thực có hiệu lực từ sau ngày 15/03/2020 đến nay đã hết hạn hoặc chậm nhất đến ngày 29/07/2020 sẽ hết hạn.

- Mục đích chuyến đi và địa điểm đến tại Đức không thay đổi. 

2. Thủ tục xin cấp lại thị thực

- Chậm nhất tới ngày 31/07/2020 cần gửi thông tin qua Email về mã số hồ sơ và hộ chiếu tới:

  • Phòng thị thực ĐSQ Đức tại Hà Nội (visa@hanoi.auswaertiges-amt.de)
  • Phòng thị thực Tổng LSQ Đức tại TP Hồ Chí Minh (visa@hoch.auswaertiges-amt.de)

 

 

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!