Cách sử dụng Konjunktion và Subjunktion trong tiếng Đức

Konjunktion và Subjunktion đều là liên từ để liên kết các mệnh đề trong cùng một câu. Tuy nhiên cách sử dụng của nó thì lại khác nhau.

  1. Konjunktion

Konjunktion là những liên từ dùng để liên kết hai mệnh đề Hauptsatz trong cùng một câu.

Một số Konjunktion thường dùng là aber, denn, doch, oder, und,

 

 

Satzstruktur: Konjunktion + Hauptsatz

 

Ví dụ:

  1. Aber: nhưng

Ich mache Hausarbeit, aber meine Schwester macht nichts

  1. Denn = Weil: vì

Es regnet, denn wir bleiben zu Hause

  1. Doch: tuy nhiên

Ich studiere sehr fleßig, doch ich mache die Prüfung nicht so gut.

  1. Oder: hoặc

Wir können ins Kino gehen oder Fußball spielen.

  1. Subjunktion

Subjunktion những liên từ để liên kết Hauptsatz và Nebensatz trong cùng một câu.

Một số Subjunktion hay gặp là:

Als

Wenn

Bevor

Nachdem

Damit

Dass

Ob

Obwohl

Trotzdem

Während

Weil

Seitdem

 

                

            S + V + O, als + S + O + V (am Ende)

Oder:   Als + S + O + V, V + S + O

 

Ví dụ:

Als: Chỉ những hành động chỉ xảy ra 1 lần trong đời

            Als ich ein Kind war, konnte ich schwimmen.

            Ich habe erst mal in Deutschland gereisen, als ich 3 Jahre war

Wenn: Những hành động diễn ra thường ngày, hoặc dùng trong câu giả định

            Wenn ich ins Kino gehen, treffe ich mich mein Bruder

            Ich würde in Frankreich reisen, wenn ich viel Geld hätte

Bevor: Trước khi

            Bevor er ins Bett geht, hat er Milch getrunken.

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC:

Văn phòng tư vấn giáo dục ZDGRUPP

Địa chỉ: Số 152 - Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Địa chỉ lớp học: 32 Bùi Ngọc Dương, Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (gần trung tâm dạy nghề quận Hai Bà Trưng)

Điện thoại: 04.62911433

Hotline: 0888 039 805

Email: deutsch@zdgrupp.com

Website: www.zdgrupp.com/hoc-tieng-duc

Facebook: www.facebook.com/zdgerman

<ZDGRUPP team>

 

 

 

 

             

 

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!