Ngày hội giáo dục đại học Đức năm 2017

ZDGRUPP vinh dự được trường Đại học Paderborn mời tham dự ngày hội du học đại học Đức 2017 với tư cách khách mời danh dự. Trong ngày hội du học đại học Đức lớn nhất năm...