Sạch như Thụy Sỹ

Thụy Sỹ là một đất nước nhỏ hẹp với 7,2 triệu dân sinh sống, tập trung ở khu vực thành thị. Thế nhưng khi tới đây ta sẽ không hề thấy cảnh môi trường bị ô nhiễm...

Phải làm gì khi trẻ không hợp tác?

Trong chương trình giao lưu văn hóa Aupair, trông trẻ là một công việc chính của bạn. Tuy nhiên, không phải lúc nào trẻ cũng hợp tác với bạn trong mọi chuyện. Có nhiều lúc trẻ tỏ...