Toạ đàm Coffee Talk thành công tốt đẹp

Toạ đàm Coffee Talk “Nếm bánh hôm nay, vèo ngay đến Đức” đã thành công tốt đẹp. Những chia sẻ của các cựu du học, cựu Aupair và các đơn vị đối tác của ZD đã mang đến cho...